Кино. Театр. Концерт

Русский Венгерский
Кино́. Теа́тр. Конце́рт Mozi. Színház. Hangverseny
Чем вы занима́етесь в свобо́дное вре́мя? Ön mivel foglalkozik a szabadidejében?
Что вы бу́дете де́лать в воскресе́нье? Mit fog tenni vasárnap?
Пойду́ в кино́ (теа́тр) Moziba (színházba) megyek
На́до сходи́ть на пляж Strandra kell menni
Пойду́ на охо́ту (рыба́лку) Vadászni (halászni) megyek
Пойду́ ката́ться на лы́жах (конька́х), игра́ть в хокке́й (волейбо́л, футбо́л) Síelni (korcsolyázni) megyek, jégkorongozni (röplabdázni, focizni) megyek
Бу́ду чита́ть кни́гу (газе́ты, журна́лы) Könyvet (újságot, magazint) fogok olvasni
Мо́жно ли пойти́ вме́сте с ва́ми? Szabad-e Önnel jönnöm?
Каки́е фи́льмы вам бо́льше нра́вятся? Milyen filmek tetszenek Önnek jobban?
Я люблю́ смотре́ть истори́ческие (музыка́льные, приключе́нческие, документа́льные) фи́льмы Történelmi (kaland, zenés, dokumentum) filmeket szeretek nézni
Сего́дня кака́я карти́на (спекта́кль) идё́т? Ma milyen film (színdarab) lesz?
Когда́ нача́ло сеа́нса? Mikor kezdődik az előadás?
Кто режиссё́р э́того фи́льма? Ennek a filmnek ki a rendezője?
Мо́жно ли купи́ть биле́т? Meg lehet-e venni a jegyet?
Мо́жно заказа́ть биле́ты зара́нее? Le lehet-e előre foglalni a jegyet?
Купи́л два (четы́ре) биле́та Két (négy) jegyet vettem
Ско́лько сто́ит биле́т? Mennyibe kerül egy jegy?
Я приглаша́ю вас в кино́ (на конце́рт, на спекта́кль) Meghívom Önt a moziba (hangversenyre, színházba)
Как вы прово́дите свобо́дное вре́мя? Szabad idejét hogy tölti?
Хоте́л бы отдохну́ть до́ма Otthon szeretnék pihenni
Люблю́ ходи́ть пешко́м Gyalog szeretek járni
Име́ется ли здесь кинотеа́тр (клуб, библиоте́ка)? Van-e itt mozi (klubház, könyvtár)?
Как пройти́ в кинотеа́тр (клуб, библиоте́ку)? Hogy lehet a moziba (klubházba, könyvtárba) eljutni?
Ско́лько кинотеа́тров име́ется в ва́шем го́роде? Az Ön városában hány mozi van?
В Йошка́р-Оле́ име́ется пять кинотеа́тров Joskar-Olában öt mozi van
Что идёт сего́дня в теа́тре? Mit játszanak ma a színházban?
В теа́тре идёт спекта́кль по пье́се Серге́я Никола́ева Салика́ A színházban Szergej Nyikolajevnek a Szalika című színdarabját játsszák
Идёт конце́рт Hangversenyt adnak elő
Вы ча́сто быва́ете на конце́ртах (спекта́клях)? Gyakran jár-e hangversenyre (színházba)?
Кто а́втор э́той пье́сы? [mdf: Кто написа́л э́ту пье́су] Ennek a színdarabnak ki a szerzője?
Когда́ начина́ется спекта́кль? Mikor kezdődik a színdarab?
Спекта́кль вам понра́вился? Hogy tetszett a színdarab?