Квартира и мебель

Русский Венгерский
Кварти́ра и ме́бель Lakás és bútor
Я живу́ здесь (в э́том до́ме) Itt (ebben a házban) lakom
У вас хоро́шая кварти́ра? Önnek jó lakása van?
Да, не могу́ пожа́ловаться Igen, nem tudok panaszkodni
У меня́ отде́льная кварти́ра в но́вом (кооперати́вном) до́ме Nekem külön lakásom egy új (társas) házban van
В кварти́ре две ко́мнаты, ку́хня, прихо́жая и ва́нная A lakásban két szoba, konyha, előszoba és fürdőszoba van
Вы дово́льны свое́й кварти́рой? Elégedett-e a saját lakásával?
К сожале́нию, нет Sajnos nem
У меня́ с семьё́й то́лько отде́льная ко́мната в коммуна́льной кварти́ре Mi a családunkkal csak a közháznak egy külön szobájában lakunk
Ны́нче мы вступи́ли в жили́щный кооперати́в Az idén mi a lakásépítő szövetkezetbe léptünk be
Мы покупа́ем кварти́ру из двух (трёх) ко́мнат Mi két (három) szobás lakást veszünk
У вас суха́я кварти́ра (ко́мната)? [mdf: Ва́ша кварти́ра не сыра́я?] Önnek a lakása (szobája) száraz-e?
Да, кварти́ра у нас суха́я Igen, a mi lakásunk száraz
Она́ со́лнечная, в ней мно́го во́здуха и све́та A lakás napos, ott sok levegő és napfény van
А на́ша кварти́ра (ко́мната) вла́жная. И све́та малова́то A mi lakásunk (szobánk) nedves. Kevés a napsütés
У вас тё́плая кварти́ра (ко́мната)? Önnek a lakása (szobája) meleg-e?
Да, у нас о́чень тё́плая кварти́ра (ко́мната) Igen, nekünk nagyon meleg lakásunk (szobánk) van
А на́ша кварти́ра (ко́мната) холо́дная A mi lakásunk (szobánk) hűvös
У нас (меня́) печно́е отопле́ние [mdf: Наш дом ота́пливается голла́ндкой] Nekünk (nekem) kályhafűtéses lakásunk (lakásom) van
Каки́м то́пливом вы по́льзуетесь? Mivel szokott fűteni?
Мы (я) то́пим (топлю́) печь дрова́ми и торфобрике́том Mi (én) a kályhát fával (tőzegbrikettekkel) szoktuk (szoktam) fűteni
Наш дом по́лностью газифици́рован A mi házunk tejesen gázfűtéssel működik
Кварти́ра благоустро́енная: есть горя́чая и холо́дная вода́, отопле́ние A lakás minden kényelemmel ellátott: van meleg és hideg víz meg központi fűtés
На како́м этаже́ нахо́дится ва́ша кварти́ра? Az Ön lakása hanyadik emeleten van?
Мы (я) живё́м (живу́) на пе́рвом (второ́м, пя́том, ни́жнем, ве́рхнем, сре́днем) этаже́ Mi (én) az első (második, ötödik; földszintén, a legfelső, közép) szintén lakunk (lakom)
Не тяжело́ ли поднима́ться по ле́стнице? Nem nehéz-e felmenni a lépcsőn?
Нет. У нас в до́ме есть лифт Nem. A mi házunkban van lift
К тому́ же и ле́стница не сли́шком крута́я Ráadásul a lépcső nem annyira meredek
Ваш дом сколькиэта́жный? Hány emeletes az Ön háza?
Где располо́жен ваш дом? Hol helyezkedik el az Ön háza?
Дом располо́жен в це́нтре (на окра́ине, недалеко́ от це́нтра) го́рода A ház a belvárosban (külvároaban) van. A ház nincs messze a belvárostól
Опиши́те свою́ кварти́ру Írja le a lakását
С ле́стничной площа́дки попада́ем в прихо́жую. Прихо́жая просто́рная. В прихо́жей есть стенно́й шкаф для ве́рхней оде́жды A lépcsőházból az előszobába lépünk. Az előszoba tágas. Az előszobában van egy beépített szekrény a kabátoknak
Из прихо́жей одна́ дверь ведё́т в ку́хню, друга́я – в ва́нную Az előszobából az egyik ajtó konyhába, a második pedig fürdőszobába vezet
В кухне — стенной шкаф для утвари, газовая и обычная плита A konyhában egy edényeknek való faliszekrény, egy gáz és egy átlagos tűzhely van
В стенном шкафу хранятся ложки, вилки, ножи, тарелки, блюдца, кружки A faliszekrényben kanalak, villák, kések, tányérok, csészealjak és bögrék vannak
В кухне также есть стол, стулья, холодильник A konyhában asztal, székek, és hűtőszekrény is van
Кухня просторная (тесная), большая (маленькая) A konyha tágas (szűk), nagy (kicsi)
В прихожей, кухне и в ванной пол покрыт линолеумом Az előszobában, konyhában és fürdőszobában linóleummalpadló van
Из прихожей попадаем в первую комнату Az előszobából az első szobába lépünk be
Стены обклеены обоями A falak ki vannak tapétázva
В комнатах паркетный пол A szobákban parketta van
Окно первой комнаты выходит на улицу, окна второй комнаты выходят в сад Az első szobának az ablakai az utcára néznek, a második szobának az ablakai pedig kértre néznek
Кухонное окно выходит на север A konyhai ablak északra néz
Первая комната служит кабинетом, вторая — спальной комнатой Az első szoba dolgozószobának számít, a második pedig hálószobának
В кабинете у окна стоит письменный стол, здесь же есть книжный шкаф, столики для радио и телевизора, шифоньер, стенка A dolgozószobában az ablaknál van az íróasztal, mellette egy könyves szekrény, néhány Rádiónak és TV-nek való kis asztalok, egy kredenc és egy szekrény is van
В спальной комнате находятся диван, кресла, кровати, низкий шкаф A hálószobában találhatunk egy kanapét, fotetl, ágyat és egy alacsony szekrényt
В низкий шкаф на день укладывается постельное белье: одеяла, подушки, простыни Az alacsony szekrényre nappal ágyneműt rakjuk: takarót, párnákat, lepedőt
На полу везде половики, на стенах ковры A padlón mindenhol futószőnyeg van, a falakon pedig szőnyeg van
На окнах висят занавески Az ablakokon függönyök lógnak
Но я слышал, что они собираются обновить свою обстановку Hallottam, hogy a berendezésüket tervezik felújítani