Лето

Русский Венгерский
Ле́то Nyár
Кака́я у вас пого́да ле́том? Nyáron milyen idő van nálatok?
На́ше ле́то обы́чно жа́ркое Nálunk nyáron általában meleg van
Не́сколько лет тому́ наза́д ле́то бы́ло дождли́вое и прохла́дное Néhány évvel ezelőtt a nyár esős és hűvös volt
Случа́ется и за́суха Száraz idő is szokott lenni
В после́дние го́ды оса́дков выпада́ло в ме́ру (мно́го, ма́ло) Az utóbbi években elegendő (sok, kevés) csapadék volt
Сего́дня о́чень ду́шно Ma nagyon fülledt idő van
Мо́жет нача́ться гроза́ (Мо́жет нача́ться до́ждь) Talán zivatar kezdődik
Уже́ сверка́ет мо́лния, и греми́т гром Már villámlik és dörög az ég
Вы бои́тесь грозы́? Ön fél a zivatartól?
Нет. Смотри́те, ра́дуга Nem. Nézze, szivárvány van az égen!
Ле́том дере́вья зелё́ные Nyáron a fák zöldek
Растё́т высо́кая трава́ Magas fű nő
Всё живо́е ожива́ет Minden élő újjáéled
В середи́не ле́та наступа́ет сеноко́сная пора́ A nyár közepén a szénakaszálás ideje jön
Весь наро́д выхо́дит на луга́ Minden ember kimegy a mezőre
Ле́том иногда́ выпада́ет и град Nyáron néha jeges eső van
Вчера́ ве́чером был тума́н Tegnap este köd volt
Ле́том тума́н быва́ет ча́сто Nyáron gyakori a köd