На собрании

Русский Венгерский
Иду на собрание (заседание). Вы тоже пойдете? A gyűlésre (ülésre) megyek. Ön is megy?
Да, я тоже пойду на собрание Igen, én is megyek a gyűlésre
Нет, я не пойду на собрание Nem, én nem megyek a gyűlésre
У нас сегодня общее собрание работников Nálunk ma a munkásoknak közgyűlésük van
профсоюзное собрание szakszervezeti gyűlés
производственное совещание termelési értekezlet
рабочее совещание munkásértekezlet
Сегодня состоится отчётно-выборное собрание профсоюзной организации Ma lesz a szakszervezetnek a vezetőségválasztó gyűlése
Сегодня состоится городской митинг по случаю прибытия зарубежной делегации (досрочного выполнения годового производственного плана, пуска нового объекта, открытия памятника) Ma, a külföldi delegáció érkezésének alkalmából (az egy évre való termelési terv korábbi befejezése alkalmából, új objektum indításának alkalmából, szoboravatás alkalmából) városi tömeggyűlés lesz
В котором часу начнется собрание? Hánykor kezdődik a gyűlés?
До начала собрания остаётся ещё 20 минут A gyűlés kezdetéig húsz perc maradt
Собрание начнется в 17 часов A gyűlés tizenhét órakor kezdődik
Где состоится собрание? Hol lesz a gyűlés
Собрание проводится в клубе (в актовом зале, в цехе) A gyűlés a klubházban (díszteremben, üzemben) lesz
Митинг состоится на площади A tömeggyűlés a téren lesz
Что на повестке дня собрания? [mdf: [Какие вопросы рассматриваются на собрании?] A gyűlésen milyen kérdéseket vitatunk meg
На повестке дня собрания два существенных вопроса A gyűlésen két fontos kérdést veszünk át
Для ведения собрания прошу выдвинуть кандидатуры председателя и секретаря A gyűlés vezetéséhez ajánljon fel egy elnökjelöltet és egy titkárjelöltet
Предлагаю избрать председателем собрания товарища Кугергина, секретарем — товарища Изергина [mdf: Председателем я хочу назвать товарища Кугергина, секретарем — товарища Изергина] A gyűlés elnökévé Kugergin barátomat és titkárrá Izergina barátnőmet szeretném szavaztatni
Имеются ли какие-нибудь дополнения (изменения) к повестке дня собрания? Vannak-e még néhány kiegészítések (változtatások) a mai gyűléssel kapcsolatban?
Нет Nem
Кто за предложенную повестку дня собрания? Ki szavaz a gyűlésen felajánlott napirendre?
Прошу поднять руки [mdf: Поднимите руки] Kérem, emeljék fel a kezüket!
Кто против? Ki van ellene?
Против 2 голоса Ellene két szavazat van
Кто воздержался? [mdf: Кто не за и не против?] Ki tartózkodik?
Тем самым повестка дня собрания принята (единогласно) большинством голосов Tehát a napirend el van fogadva (egyhangúlag) többségi szavazással
Какие будут предложения относительно регламента собрания? Milyen ajánlatok lesznek a gyűléssel kapcsolatban
Товарищ Иванов просит отвести на доклад 25 минут Ivanov barátunk az előadásra huszonöt percet kér
Товарищ Петров, сколько минут вам понадобится на содоклад? [mdf: … сколько минут тебе нужно для дополнения доклада?] Petrov barátunk, hány perc kell az előadás bővítéséhez?
На содоклад прошу отвести 15 минут Az előadás bővítésének elkészítéséhez tizenöt percet kérek szépen
Согласны ли присутствующие предоставить на доклад 40 минут, на содоклад — 15 минут? A jelenlévők egyetértenek-e azzal, hogy negyven percig tartson az előadás tizenöt perc bővítésével?
Согласны [mdf: Мы не против] Egyetértünk
Кто против? Ki van ellene?
Нет Nem
Благодарю Köszönöm
Есть предложение предоставлять на выступления по 10 минут, на высказывания — по 3 минуты A felszólaláshoz tíz percet, a véleményhez pedig három percet ajánlunk
Перерыв на 15 минут через каждые полтора часа работы Tizenöt perces szünet lesz minden másfél órában
Имеются ли иные предложения? Vannak-e más ajánlatok?
Нет Nem
Ставлю предложенный регламент на голосование [mdf: Прошу: поднимите руки за предложенный регламент] Szavazzanak a felajánlott munkát
Товарищ Иванов выступит с докладом на марийском языке Ivanov barátunk mari nyelvű előadást fog tartani
Прошу, тов.Иванов Ivanov barátom, kérem szépen
Имеются ли вопросы к докладчику и содокладчику? Az előadást tartó és a bővítőhöz van-e kérdés?
Вы будете отвечать сразу или после перерыва? Ön rögtön fog válaszolni, vagy a szünet után?
Могу ответить сразу Rögtön is tudok válaszolni!
Прошу записываться на выступления A szerepléshez kérem, iratkozzon be
Перерыв — 15 минут A szünet tizenöt perc
Начинаем прения Kezdjük el a tanácskozást!
Слово товарищу Сидорову Adjuk át Szidorov barátunknak a szót
Подготовиться товарищу Кузнецову Kuznyecov barátunkat arra kérjük, hogy készüljön föl
Кто ещё желает взять слово? [mdf: Кому еще нужно дать слово?] Ki szeretné átvenni a szót?
Поступило предложение прекратить прения A tanácskozás befejezéséhez ajánlat érkezett meg
Собрание подавляющим большинством голосов высказалось за прекращение прений A gyűlés a többségi szavazattal a tanácskozás befejezéséért szavazott
Товарищ Иванов, сколько времени вам понадобится на заключительное слово? Ivanov barátunk, mennyi idő kell Önnek a végszóhoz?
Прошу предоставить на заключительное слово 10 минут A végszóhoz tíz percet kérek szépen
Отказываюсь от заключительного слова Nem kell a végszó
Прошу дополнительно ещё одну минуту A kiegészítéshez még egy percet kérek szépen
Какие будут мнения? [mdf: Как думаете об этом] Milyen vélemények lesznek?
Предоставить одну минуту Egy percet kap
От имени редакционной комиссии проект решения зачитает товарищ Сидоров A szerkesztőbizottság névében a projektum döntését Szidorov barátunk olvassa fel
Какие будут предложения? Milyen ajánlatok lesznek?
Какие будут дополнения и поправки? [mdf: Что хотите поправить или внести в проект?] Milyen kiegészítések és módosítások lesznek?
Кто за предложенную поправку (дополнение)? Ki az, aki módosítás (kiegészítés) mellett szavaz?
Прошу поднять руки Kérem, emeljék fel a kezüket
Поправка (дополнение) принята (отклонена) Módosítás (kiegészítés) el van fogadva (el van utasítva)
Ставлю на голосование проект решения в целом, вместе с поправками и дополнениями A módosításokkal és a kiegészítésekkel együtt kérem szavazzanak a projektum felett
Тем самым решение принято [mdf: Проект принят] Tehát a döntés el van fogadva
Слово для информации имеет товарищ Кудрявцев A tájékoztatót Kudrjavcev fogja megtartani
Тем самым повестка дня исчерпана [mdf: Повестка рассмотрена полностью] Tehát a napirend le van zárva
Объявляю собрание закрытым A gyűlésnek vége van!