Осень

Русский Венгерский
О́сень Ősz
О́сенью Ősszel
На́ша о́сень до́лгая и дождли́вая Nálunk az ősz hosszú és esős
Не́бо в сплошны́х облака́х Felhők borítják az eget
Идё́т грибно́й дождь Esik az eső, sok lesz a gomba
Дождь мо́жет затяну́ться Az eső sokáig eshet
Осе́нние но́чи тё́мные Az őszi éjszakák sötétek
Везде́ мно́го гря́зи Mindenhol sok a sár
Мно́гие пти́цы улете́ли Sok madár tovaszállt
Улета́ть на юг Elrepültek délre
Дере́вья пожелте́ли A fák elsárgultak
Земля́ покрыва́ется жё́лтыми ли́стьями A föld sárga a levelektől
Ча́сто льёт дождь Gyakran esik az eső
Речну́ю гладь ско́вывает лёд A folyót eltakarja a jég
О́сень – грибна́я пора́ Az ősz a gombák időszaka
Кто не лю́бит золоту́ю о́сень?! Ki nem szereti az arany őszt?!
Осень