Отрезки времени

Русский Венгерский
Отре́зки вре́мени Idő
Назва́ния ме́сяцев: A hónapok:
янва́рь január
февра́ль február
март március
апре́ль április
май május
июнь június
июль július
а́вгуст augusztus
сентя́брь szeptember
октя́брь október
ноя́брь november
дека́брь december
Назва́ния дне́й неде́ли: A hét napjai:
понеде́льник hétfő
вто́рник kedd
среда́ szerda
четве́рг csütörtök
пя́тница péntek
суббо́та szombat
воскресе́нье vasárnap
Како́й сего́дня день? Milyen nap van ma?
Сего́дня суббо́та Ma szombat van
Како́й день был вчера́? Tegnap milyen nap volt?
Вчера́ была́ пя́тница Tegnap péntek volt
За́втра како́й день? Holnap milyen nap lesz?
За́втра воскресе́нье Holnap vasárnap
Пое́здка в Каза́нь продолжа́лась три дня A kazanyi utazás három napig tartott
Позавчера́ у нас бы́ло собра́ние Tegnap előtt gyűlésünk volt
Где вы бы́ли вчера́ ве́чером? Tegnap este hol volt?
Не откла́дывай на за́втра то, что мо́жешь сде́лать сего́дня Amit ma meg lehet tenni, ne halaszd holnapra!
За́втра мы е́дем в Москву́ Holnap Moszkvába megyünk
Нет, я лечу́ послеза́втра самолё́том Nem, holnap után repülőgéppel repülök
Рабо́чий день, выходно́й день, день зарпла́ты Munkanap, munkaszüneti nap, fizetési nap
Нет, у меня́ за́втра рабо́чий день Nem, holnap munkanapom van
День рожде́ния Születésnap
Когда́ у вас день рожде́ния? Mikor van Önnek a születésnapja?
Ско́ро, в сле́дующее воскресе́нье Hamarosan, jövő vasárnap
Сего́дня како́е число́? Hanyadika van ma?
Сего́дня оди́ннадцатое ноября́ Ma november tizenegyedike van
Когда́ ты роди́лся? Mikor születtél?
Я роди́лся 15 февраля́ 1963 го́да Ezerkilencszázhatvanháromban születtem február tizenötödikén