Погода. Природа

Русский Венгерский
Пого́да. Приро́да Időjárás. Természet
Как вам нра́вится сего́дняшняя пого́да? Hogy tetszik Önnek a mai időjárás?
Кака́я сего́дня пого́да? Milyen idő van ma?
Сего́дня хоро́шая пого́да Ma jó idő van
Не́бо я́сное, безо́блачное Az ég tiszta
Све́тит со́лнце Süt a nap
Сего́дня безве́тренная пого́да Ma nem fúj a szél
Сего́дня плоха́я пого́да Ma rossz idő van
Пого́да па́смурная Felhős az idő
Идё́т дождь Esik az eső
Идё́т снег (мо́крый снег) Havazik (havaseső)
Сего́дня о́чень сы́ро Ma nagyon nedves idő van
Ве́тер холо́дный (си́льный, прони́зывающий) Hideg (erős, átható) szél fúj
Но́чью была́ пурга́ Éjszaka hóvihar volt
К ве́черу ве́тер, вероя́тно, уля́жется Estére talán eláll a szél
Ве́тер крепча́ет, надвига́ется пурга́ A szél erősödik, hóvihar közeledik
Сего́дня ско́лько гра́дусов тепла́ (хо́лода)? Ma hány fok van?
Что пока́зывает термо́метр? Mit mutat a hőmérő?
Термо́метр пока́зывает пятна́дцать гра́дусов ни́же нуля́ (вы́ше нуля́) A hőmérő mínusz (plusz) tizenöt fokot mutat
Что пока́зывает баро́метр? Mit mutat a légnyomásmérő?
Стре́лка баро́метра поднима́ется (па́дает, де́ржится на ме́сте) A légnyomásmérő mutatója fölfelé (lefelé) mutat. A légnyomásméró mutatója egy szinten marad
Како́в прогно́з пого́ды? Mit mondanak az időjárás jelentésben?
Пого́да улучша́ется (ухудша́ется) Az időjárás javul (romlik)
Переме́ны пого́ды не ожида́ется [mdf: Пого́да, вероя́тно, не изме́нится] Változások az időjárásban nem várhatóak
За́втра пого́да мо́жет измени́ться Holnap időváltozás lesz
Кака́я пого́да ожида́ется в ближа́йшее вре́мя? A közeljövőben milyen idő várható?
Ожида́ется я́сная (дождли́вая, ве́треная, с тума́ном, с мете́лью, моро́зная, переме́нная) пого́да Fényes nap (szél, köd, hófúvás, hideg, változó idő) várható
Сего́дня бу́дет прохла́дная (холо́дная) пого́да Ma hűvös (hideg) idő lesz
Тё́плая (жа́ркая) пого́да Meleg, forró idő
Хоро́шая пого́да Jó idő
Плоха́я пого́да Rossz idő
Пого́да была́ благоприя́тная Jó idő volt