Поздравления. Пожелания

Русский Венгерский
Поздравле́ния. Пожела́ния Gratuláció. Jókívánságok
С пра́здником! Boldog Ünnepeket!
С Но́вым го́дом! Boldog Újévet!
С пра́здником Пе́рвое Ма́я! Éljen május elseje!
Вас та́кже Viszontkívánom (Viszontkívánjuk)
Поздравля́ю вас с днём рожде́ния! [mdf: Мои до́брые пожела́ния с твои́м днё́м рожде́ния] Boldog születésnapot!
Жела́ю вам до́брого здоро́вья и до́лгих лет жи́зни Jó egészséget és hosszú életet!
Мно́го-мно́го сча́стья [mdf: Большо́е пребольшо́е сча́стье] Sok-sok szerencsét kívánok (kívánunk)!
Поздравля́ю (-ем) вас с большо́й побе́дой! Gratulálok (Gratulálunk)
За дру́жбу ме́жду наро́дами! A népek közötti barátságért!
За на́шу Ро́дину! A mi Hazánkért!
За ва́ше здоро́вье! Az Ön egészségére!
За здоро́вье хозя́ев! A gazdák egészségére!
За ва́ши успе́хи! Az Ön sikereire!
За дру́жбу! A barátságra!
За ва́шу любо́вь и сча́стье! A szeretetre és a boldogságra!
За све́тлое бу́дущее! A jó jövőért!
За ми́рное бу́дущее! [mdf: За бу́дущее без войны́!] A békés jövőért!
Бу́дьте здоро́вы! Egészségére (Egészségedre!)
Бу́дьте сча́стливы! Legyenek boldogok!