Радио. Телевидение

Русский Венгерский
Ра́дио. Телеви́дение Rádió. Televízió
Слу́шаете ли вы переда́чи мари́йского ра́дио? A mari rádió rádióadását hallgatja-e?
Вы смо́трите переда́чи мари́йского телеви́дения? A mari televíziónak a TV adását nézi-e?
Кака́я из переда́ч мари́йского ра́дио (телеви́дения) бо́льше всего́ вам нра́вится? Melyik a legkedvencebb a mari rádióadása (TV adása)?
Мне нра́вится пере́дача «По́ро кас!» мари́йского ра́дио Nekem a mari rádiónak a «Poro kasz!» rádióadása tetszik
В после́днее вре́мя интере́сной ста́ла переда́ча «Шо́чмын касте́не» мари́йского телеви́дения Az utóbbi időben a mari televíziónak a «Socsmyn kasztene» TV adása lett érdekes
Когда́ вы слу́шаете ра́дио? Mikor hallgat rádiót?
Я слу́шаю ра́дио по утра́м и вечера́м Rádiót reggel és este hallgatok
А когда́ смо́трите телеви́зор? Mikor tevézik?
Вы ча́сто смо́трите телеви́зор? Gyakran szokott tevézni?
Я люблю́ музыка́льные (юмористи́ческие) переда́чи Én zenés (humoros) adást szeretek nézni
Вы слу́шали после́дние изве́стия? Az utolsó híradást meghallgatta?
Пожа́луйста, переключи́те на другу́ю програ́мму Legyen szíves, kapcsolja át egy másik műsorra
Ваш телеви́зор цветно́й или чё́рно-бе́лый? Az Ön TV-je színes vagy fekete-fehér?
Да́йте, пожа́луйста, програ́мму ра́дио и телепереда́ч A rádió,- és Tv műsort kérem szépen
Как пока́зывает ваш телеви́зор? Milyen az Ön televíziója?
Телеви́зор пока́зывает хорошо́ Jó a televíziónk