Весна

Русский Венгерский
Весна́ Tavasz
Весно́й Tavasszal
Ны́нче весна́ запозда́лая (ра́нняя) Az idén késett a tavasz. (Az idén korán jön a tavasz)
У нас весна́ обы́чно тё́плая Nálunk a tavasz meleg szokott lenni
Река́ (о́зеро) ещё́ не вскры́лась (вскры́лось) A folyó (tó) feletti jégtakaró még nem olvadt fel
Нет, река́ уже́ вскры́лась Nem, a folyó felett elolvadt a jég
Мне нра́вится наблюда́ть за ледохо́дом Én nagyon szeretem figyelni, ahogy úszkálnak a jégdarabok a folyóban
Ны́нче был большо́й па́водок Az idén nagy árvíz volt
Сне́гу бы́ло мно́го, и весна́ наступи́ла внеза́пно Sok hó volt és a tavasz hirtelen érkezett
Ещё́ мо́жно опаса́ться за́морозков? Lesz-e még fagy?
Ночны́е за́морозки быва́ют да́же в ию́не Éjszakai fagyok júniusban is előfordulhatnak
Весе́нне-полевы́е рабо́ты уже́ начали́сь? Elkezdődtek már a munkák a földeken?
Весе́нне-полевы́е рабо́ты начина́ются у нас уже́ в апре́ле Nálunk a munkák a földön már áprilisban elkezdődnek