Возраст

Русский Венгерский
Во́зраст Életkor
Ско́лько вам (тебе́) лет? Hány éves? (Hány éves vagy)
Мне ещё́ нет двадцати́ Én még nem vagyok húsz éves
Мне уже́ три́дцать лет Én már harminc éves vagyok
Вско́ре мне испо́лнится со́рок лет Nemsokára negyven éves leszek
Неда́вно мне испо́лнилось со́рок пять лет Nemrégen negyvenöt éves lettem
Вы вы́глядите моло́же (ста́рше) Ön fiatalabbnak (idősebbnek) néz ki
Ско́лько лет ва́шей супру́ге (ва́шему супру́гу), ва́шей жене́ (ва́шему му́жу)? Hány éves a felesége (férje)?
Она́ (он) ста́рше (моло́же) меня́ Ő nálam idősebb (fiatalabb)
Мы рове́сники Mi egyidősek vagyunk
Мое́й супру́ге (моему́ супру́гу), мое́й жене́ (моему́ му́жу) неда́вно испо́лнилось два́дцать пя́ть лет Az én feleségem (férjem) nem régen huszonöt éves lett