Язык

Русский Венгерский
Язы́к Nyelv
Я изуча́ю мари́йский язы́к Mari (cseremisz) nyelvet tanulok
ру́сский orosz
англи́йский angol
неме́цкий német
францу́зский francia
Я хочу́ научи́ться говори́ть (чита́ть, писа́ть) по-мари́йски (по-тата́рски, по-неме́цки, по-англи́йски) Mariul (tatárul, németül, angolul) meg akarok tanulni beszélni (olvasni, írni)
Вы понима́ете по-мари́йски? Ön ért mariul?
Я немно́го понима́ю, но говори́ть не могу́ Egy kicsit értek, de nem tudok beszélni
Вы говори́те сли́шком бы́стро Ön nagyon gyorsan beszél
Вы о́чень торо́питесь Ön nagyon siét
Повтори́те, пожа́луйста, ещё́ раз Legyen szíves megismetelni
Пожа́луйста, говори́те поме́дленнее Legyen szíves, beszéljen lasabban
Что вы сказа́ли? Ön mit mondott?
О чём он (она́) говори́т? Miről beszél?
Что он (она́) сказа́л (-а)? Mit mondott?
Скажи́те, пожа́луйста Legyen szíves megmondani
Как э́то называ́ется по-мари́йски? Hogy lesz ez mariul?
Пра́вильно ли я говорю́? Jól mondom-e?
Вы говори́те пра́вильно Ön jól mondja.
Я не зна́ю тако́го сло́ва Nem ismerek ilyen szót
Вы меня́ по́няли? Megértett engem?
Вы меня́ хорошо́ слы́шите? Jól hall engem?
Как произноси́ть э́то сло́во? Hogy kell kiejteni ezt a szót?
Вы произно́сите э́то сло́во пра́вильно Ön helyesen ejti ki ezt a szót
Напиши́те, пожа́луйста, э́то сло́во по-мари́йски Legyen szíves, írja le ezt a szót mariul
Как э́то бу́дет по-мари́йски? Hogy lesz ez mariul?
Говори́те, пожа́луйста, со мной по-мари́йски Legyen szíves, beszéljen velem mariul
Ваш родно́й язы́к како́й? Mi az Ön anyanyelve?
Я хочу́ найти́ кни́жку для изуче́ния мари́йского языка́ Szeretnék egy mari tankönyvet
Я – мари́ец, говорю́ по-мари́йски Mari vagyok, mariul beszélek
Ещё́ на како́м языке́ уме́ете говори́ть? Még milyen nyelven tud?
На други́х языка́х говори́ть не уме́ю Más nyelveken nem tudok
Изуче́ние языко́в – хоро́шее де́ло A nyelvtanulás jó dolog
Иностра́нный язы́к Idegennyelv
Како́й иностра́нный язы́к вы зна́ете? Milyen idegennyelven beszél?
Неме́цкий язы́к, фи́нский язы́к Német nyelven, finn nyelven beszélek
Никако́й Semmilyen