Зима

Русский Венгерский
Зима́ Tél
Зимо́й Télen
Настоя́щая зима́ наступа́ет лишь в декабре́ Az igazi tél csak decemberben jön
Дере́вья заиндеве́ли Megderesedtek a fák
Сего́дня си́льный моро́з [mdf: Сего́дня о́чень моро́зно] Ma nagyon hideg van
Река́ (о́зеро) покры́та (покры́то) то́лстым льдом A folyón (tavon) vastag jég van
Везде́ сне́жные сугро́бы Mindenhol hófúvás van
На по́ле лежи́т глубо́кий снег A mezőt vastag hótakaró borítja be
Ча́сто идё́т снег Gyakran havazik
Ли́ственные дере́вья стоя́т го́лые A leveles fák meztelenül állnak
Иногда́ си́льные мете́ли замета́ют доро́ги Néha erős hóviharok lehetetlenné teszik a közlekedést
Зимо́й лю́ди то́пят пе́чку Télen az emberek fűtik a kemencét
Де́ти ката́ются с горы́ на лы́жах (са́нках) A gyerekek síelnek (szánkóznak) a dombokon
По льду ката́ются на конька́х A jégen korcsolyáznak
Зимо́й челове́к мё́рзнет Télen az ember fázik
Вам не хо́лодно? Ön nem fázik?
Вы же замё́рзли! Ön fázik!
Иногда́ и обмора́живаются Néha megfagynak
Зимо́й преоблада́ет се́верный ве́тер Télen gyakran fúj az északi szél
Ю́жный ве́тер быва́ет тё́плым A déli szél meleg szokott lenni
Со́лнце восхо́дит на восто́ке A nap keleten kel
Со́лнце сади́тся на за́паде A nap nyugaton nyugszik le
Ве́тер ду́ет с пра́вой стороны́ A szél jobbról fúj
На ле́вом берегу́ реки́ видне́ется дере́вня A folyó bal partján egy falut látunk
Приро́да Мари́йского кра́я о́чень краси́ва Mariföld tája nagyon szép
Мари́йский край бога́т ле́сом Mariföld erdőben gazdag
В лесу́ расту́т ли́ственные и хво́йные дере́вья Az erdőben lombos és tűlevelű fák nőnek
В леса́х мно́го озё́р, ря́дом протека́ют ре́ки Az erdőben sok tó van és az erdő mellett folyók is vannak
Лес бога́т зверя́ми, озё́ра и ре́ки – ди́чью Az erdők vadállatokkal, a tavak és a folyók madarakkal gazdagok
Вы лю́бите быва́ть на приро́де? Ön szeret a természetben lenni?
В свобо́дное вре́мя я (мы) ча́сто быва́ю (быва́ем) на приро́де A szabadidőben gyakran vagyok (vagyunk) kint a szabadban